Daň z příjmu při prodeji darované nemovitosti

Sazba daně z příjmu je u fyzických osob podle §16 Zákona o dani z příjmu 15 % z prodejní ceny po odečtení výdajů.

Výdajem je dle §10 odst. 5 zákona od dani z příjmu cena určená znalcem v oboru nemovitostí ke dni nabytí nemovitosti, a to v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Výdajem jsou také prokazatelné náklady na opravy a zhodnocení nemovitostí a další náklady související s prodejem (např. poplatky, za právníka, realitní kancelář atd.)

Osvobození od daně z příjmu

Pokud se chcete dani z příjmu vyhnout a nemovitost nepotřebujete nutně prodat, pak je lepší splnit časový test pro osvobození. Ten může být 5 nebo 10 let v závislosti na tom, kdy jste nemovitost nabyli. Podrobnosti o osvobození daně z příjmu se dočtete v článku Daň z příjmu při prodeji nemovitosti.